flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Iskrobezpieczny układ sterowania załadunku skipu MDJ200

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Iskrobezpieczny układ sterowania załadunku skipu MDJ200

Iskrobezpieczny układ sterowania załadunku skipu MDJ-200 oparty jest o sterownik PLC typu MDJ315-2DPEx. Sterownik ten wraz z wagą REX-01 może realizować zarówno sterowanie układem załadunku wyposażonym w wagę taśmociągową jak i wagę zainstalowaną na zbiornikach odmiarowych.

Układ sterowania załadunkiem skipu obejmuje sterowanie następującymi urządzeniami:

 • Przenośniki taśmowe i zgrzebłowe pracujące w węźle ładowania materiału do zbiorników odmiarowych
 • Klapy pod zbiornikami retencyjnymi
 • Waga taśmociągową lub zbiornikową
 • Klapę górną przerzutową sterującą strumień materiału do jednego lub drugiego zbiornika odmiarowego
 • Klapy dolne pod zbiornikami pomiarowymi
 • Czujniki izotopowe do kontroli objętościowej materiału w zbiornikach odmiarowych
 • Czujniki poziomu materiału w zbiornikach retencyjnych
 • Czujnik ciśnienia powietrza
 • Czujniki ustawienia skipu
 • Pulsatory przyspieszające załadunek materiału ze zbiorników odmiarowych do skipu

W układzie sterowania załadunku skipu zastosowano między innymi:

System MDJ-200 charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Jeden sterownik obejmujący całość układu załadunku skipu co ułatwia programowanie, dokonywanie zmian a także monitoring i diagnostykę układu
 • Zintegrowana ze sterownikiem Waga REX-01 zapewnia minimalizację elementów montażowych, pełną wizualizację, diagnostykę oraz szerokie możliwości implementowania złożonych algorytmów ważenia
 • Pełna wizualizacja, monitoring i diagnostyka systemu a także archiwizacja danych na komputerach MDJ7001
 • Możliwość przesyłania danych do systemów informatycznych kopalń
 • Łatwość integracji z układem sygnalizacji szybowej i układem sterowania maszyny wyciągowej zapewniająca wizualizację układu załadunku w maszynie wyciągowej
 • Programowanie przy użyciu standardowego oprogramowania STEP-7, zdalne programowanie i serwis
 • Kompatybilne z układem sygnalizacji szybowej i układem wyładunku skipu urządzenia
 • Połączenie radiowe z układem pomiaru sił w linach zapewnia kontrolę załadowania skipu

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk