flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Sygnalizacja Szybowa IUSS

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Iskrobezpieczny zintegrowany system komunikacji i sygnalizacji szybowej

Wizualizacja zintegrowanego systemu sygnalizacji szybowej

System Iskrobezpiecznej Sygnalizacji Szybowej składa się z następujących elementów:

 • Sterowniki SIMATIC S7, Allen Bradley lub ABB pracujące w trybie redundantnym
 • Graficzny panel operatorski
 • Zasilacze ZI2-24 z wyjściami iskrobezpiecznymi umieszczone w szafie, w budynku maszyny wyciągowej, przeznaczone do zasilania wszystkich iskrobezpiecznych urządzeń znajdujących się w szybie kopalni
 • Redundantne iskrobezpieczne stacje ET2000Ex zawierające moduły wejścia-wyjścia wyposażone w dwa kanały komunikacyjne
 • Redundantne moduły wejścia-wyjścia ETR2000 umieszczone w szafie, w budynku maszyny wyciągowej
 • Konwertery sygnałów światłowodowych TC2, TC3
 • Kable światłowodowe zainstalowane w szybie łączące iskrobezpieczne urządzenia w sieć typu Redundant Ring
 • Jeden lub dwa kable miedziane służące do zasilania urządzeń na poziomach kopalni
 • Hybrydowe optoelektryczne kable jako rozwiązanie alternatywne dla osobnych kabli światłowodowych i elektrycznych
 • Sygnalizacja świetlna i akustyczna
 • Czujniki, przełączniki, przyciski i lampki

Najważniejsze zalety systemu:

 • Cecha I M1 Ex ia I pozwala na pracę urządzeń w kopalni o dowolnym stężeniu metanu
 • Bezpieczny poziom napięcia zasilania 24V DC dla wszystkich urządzeń eksploatowanych wewnątrz szybu
 • Wysokiej klasy sterowniki SIMATIC S7, ABB lub Allen Bradley pracujące w systemie redundantnym pozwalają na pracę systemu przy uszkodzeniu węzłów sieci Profibus
 • Iskrobezpieczne stacje ET2000Ex i ETR2000 umożliwiają nieprzerwaną pracę systemu, przy uszkodzeniu węzłów sieci Profibus
 • Dwie niezależne sieci Profibus DP, dwie niezależne sieci światłowodowe i dwa kable zasilające poprawiają bezpieczeństwo i utrzymują pracę systemu przy awarii jednego z bliźniaczych komponentów
 • Wizualizacja na panelu operatorskim pozwala na pełną diagnostykę systemu, szybkie zlokalizowanie usterek oraz ewentualnych blokad
 • Szybki montaż i uruchomienie oraz łatwa możliwość rozbudowy systemu dzięki zastosowanej konstrukcji modułowej
 • Programowanie przy użyciu powszechnie znanego oprogramowania Siemens STEP 7 RS Logix itd.
 • Łatwa integracja z innymi systemami kopalnianymi takimi, jak: maszyna wyciągowa, załadunek, rozładunek skipu
 • Pełna archiwizacja sygnałów na panelu operatorskim, komputerze PC lub innym, niezależnym urządzeniu rejestrującym
 • Łatwa integracja z innymi systemami IT
 • Wizualizacja i diagnostyka systemu komunikacji szybowej LARMO-S
 • Zdalny serwis

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk