flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERS
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net

MDJ Electronic LTD, ul.Gliwicka 233, 43-190Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk