flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Ognioszczelny komputer MDJ 7001

MDJ-7001Ognioszczelny komputer MDJ7001 jest urządzeniem przeznaczonym do wizualizacji procesów technologicznych w podziemnych układach automatyki, w których komunikacje się ze sterownikami PLC.
W szczególności przystosowany jest do współpracy
z iskrobezpiecznymi sterownikami typu MDJ315-2DPEx, ET2000Ex i MDJ6001. Komputer obsługuje standardowo interfejsy Ethernet, Profibus, MPI i Modbus RTU lub inne, w zależności od zainstalowanego software'u.
Standardowo komputer wyposażony jest w oprogramowanie Win-cc Flexible. Przewiduje się zastosowanie klawiatury dziewięcio-przyciskowej lub standardowej klawiatury QWERTY. Komputer może pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu
oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Ściągnij PDF

Opis MDJ7001

Iskrobezpieczny sterownik ET2000Ex

ET2000EXIskrobezpieczny Sterownik ET2000Ex pracuje najczęściej jako iskrobezpieczny moduł wejść-wyjść z komunikacją Profibus DP . Może on współpracować ze sterownikiem MDJ315-2DPEx lub z innymi sterownikami PLC wyposażonymi w łącze komunikacyjne Profibus. Sterowniki PLC mogą znajdować się poza przestrzenią zagrożoną wybuchem i komunikować się z ET2000Ex
za pośrednictwem światłowodu lub iskrobezpiecznej sieci RS485. Sterowniki te wykonywane w wersji redundantnej; wykorzystywane są jako podstawowy element
w Iskrobezpiecznym Układzie Sygnalizacji Szybowej
jako stacje lokalne obsługujące poszczególne poziomy. ET2000Ex może pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Ściągnij PDF

Opis ET2000Ex

Iskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DP Ex

Iskrobezpieczny sterownikIskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DP Ex
jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym
do sterowania procesami technologicznymi
w podziemiach kopalń. Może on pracować
w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Urządzenie pełni funkcje sterownika PLC,
którego jednostka centralna programowo odpowiada jednostce centralnej CPU315-2DP firmy Siemens.
Sterownik może być programowany przy użyciu standardowego oprogramowania Step-7 firmy Siemens.

Ściągnij PDF

Opis MDJ315-2DPEx

Iskrobezpieczny sterownik MDJ 6001

Iskrobezpieczny sterownikIskrobezpieczny sterownik MDJ6001 jest urządzeniem przeznaczonym do monitoringu i sterowania w procesach technologicznych w podziemiach kopalń.
Może on pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Wykorzystywany
jest jako sterownik PLC programowany w języku C
do sterowania niezbyt złożonymi układami technologicznymi.

Ściągnij PDF

Opis MDJ6001

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP

Iskrobezpieczny zespół rozdzielaczy elektropneumatycznychZespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP jest przeznaczony
do sterowania urządzeniami pneumatycznymi
w górnictwie.

ZIREP może pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.

Ściągnij PDF

Opis ZIREP

Iskrobezpieczna waga przenośnikowa i zbiornikowa REX-01

Iskrobezpieczna Waga przenośnikowaIskrobezpieczna automatyczna waga przenośnikowa.
Waga REX-01 jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do zastosowań w podziemiach kopalń. Może ona pracować, w zależności od zaimplementowanego oprogramowania, zarówno jako waga taśmociągowa
jak i waga zbiornikowa. Waga zbiornikowa stosowana jest do pomiaru masy zgromadzonego w zbiorniku materiału. Waga taśmociągowa przeznaczona jest do ciągłego pomiarumasymateriału sypkiego transportowanego przenośnikiem taśmowym.
Waga REX-01 zintegrowana jest z iskrobezpiecznym sterownikiem MDJ315-2DPEx lub ET2000Ex
i może być konfigurowana i oprogramowana zapomocą programu Step-7 firmy Semens .

Ściągnij PDF

Opis REX-01

Separator sygnałów iskrobezpiecznych typu SEP-16

Separator sygnałów iskrobezpiecznych i nie iskrobezpiecznychSeparator sygnałów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu SEP-16 jest urządzeniem zapewniającym separację pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi ia lub ib a obwodami nieiskrobezpiecznymi. Urządzenie zapewnia przekazywanie sygnałów zarówno ze strony iskrobezpiecznej
na nieiskrobezpieczną, jak i sygnałów ze strony nieiskrobezpiecznej na iskrobezpieczną. Maksymalna liczba sygnałów, które mogą być separowane wynosi 16.

Sygnały te zgromadzone są w czterech grupach po cztery sygnały. Każda z grup może stanowić separację z sygnałów iskrobezpiecznych na nieiskrobezpieczne
lub z nieiskrobezpiecznych na iskrobezpieczne. Możliwe są więc dowolne kombinacje szesnastu sygnałów wejściowych i wyjściowych w czterech grupach. Urządzenie może być zasilane od strony nieiskrobezpiecznej z napięcia 42 VAC, 127VAC, 230VAC lub z napięcia 12 VDC, 24 VDC lub 110 VDC.

Ściągnij PDF

Opis SEP-16

Czujnik prędkości CPT-01

Czujnik prędkości taśmy przenośnika Czujnik CPT-01 jest urządzeniem przeznaczonym
do ciągłego pomiaru prędkości taśmy przenośnika zwłaszcza w kopalnianych systemach transportu urobku.

Ściągnij PDF

Opis CPT-01

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk