flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
MISJA
MISJA

Opracowywanie, realizacja i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki przemysłowej dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.


WIZJA

Nasza wizja obejmuje:

  • Innowacyjność rozwiązań na skalę światową.
  • Uczestnictwo w procesach automatyzacji polskiego i światowego przemysłu.
  • Zwiększenie naszej obecności na rynkach międzynarodowych.
  • Przyczynianie się – za pośrednictwem wdrażanych systemów sterowania
    do zmniejszenia materiałochłonności oraz energochłonności procesów produkcyjnych,
    a tym samym redukcji emitowanych zanieczyszczeń.

WARTOŚCI

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas kluczowym elementem filozofii prowadzenia biznesu. Zgodnie z tym podejściem dbamy o relacje z naszymi klientami, pracownikami
oraz dostawcami, a także lokalną społecznością. W naszych działaniach kierujemy
się również troską o środowisko naturalne.


Największą wartością firmy MDJ ELECTRONIC są tworzący ją ludzie. O sukcesie firmy decyduje wiedza oraz umiejętności pracowników. Nasz zespół stanowi połączenie wieloletniego doświadczenia zdobytego w pracy na rzecz wielu gałęzi przemysłu z entuzjazmem
oraz świeżym spojrzeniem inżynierów, dla których pasją jest automatyka.


Otwartość i zaangażowanie, praca zespołowa oraz chęć ciągłego udoskonalania rozwiązań,
a także odpowiedzialność i uczciwość w osiąganiu celów, są podstawowymi wartościami,
którymi kieruje się nasz zespół.


Spójny oraz konsekwentnie wdrażany przez nas system wartości przekłada
się na dotychczasową pozycję firmy oraz budowanie trwałych relacji z Klientami i Partnerami.

 

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk