PROJEKTY

Znajdziesz tu informacje na temat aktualnych i archiwalnych projektów
w których bierzemy udział.

PROJEKTY I ZAPYTANIA

Możesz dowiedzieć się tutaj o projektach firmy oraz złożyć oferty.

Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania, i czekamy na Twoje wiadomości.

POIR 3.3.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Poddziałanie 3.3.3: " Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND
poprzez wdrożenie nowych usług"

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-2424-0075/17

Wartość Projektu: 1 186 950,00 PLN

Wartość dofinansowania: 723 750,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut, nr kontaktowy 32 326 00 40

Przydatne linki:
- Unia Europejska
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Ministerstwo Rozwoju
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ZAPYTANIA OFERTOWE Placeholder image

POIG 1.4

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje


Nazwa projektu: "Innowacyjny, iskrobezpieczny system sterowania
o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa"

Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 2 215 850,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 200 680,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Leszek Drewniok nr kontaktowy 888-916-215

Przydatne linki
- Unia Europejska
- Program Innowacyjna Gospodarka
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ZAPYTANIA OFERTOWE Placeholder image

RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie nowych usług"

Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 455 026,20 PLN

Wartość dofinansowania: 221 964,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Leszek Drewniok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE Placeholder image