POIR 3.3.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-2424-0075/17

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut, nr kontaktowy 32 326 00 40

Przydatne linki
- Unia Europejska
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Ministerstwo Rozwoju
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ZAPYTANIA OFERTOWE

GO TO BRAND - usługi inne

DATA PUBLIKACJI: 23.08.2019

Termin składania ofert: do dnia 30.08.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Zakupu usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, w ramach realizacji projektu, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 23.08.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, w ramach realizacji projektu, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 02.09.2019

MMiędzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego 2019, Katowice, Polska, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir, Turcja

DATA PUBLIKACJI: 21.08.2019

Termin składania ofert: do dnia 28.08.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 w dniach 10 września 2019 – 13 września 2019 oraz Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23 październik 2019 – 26 październik 2019 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 21.08.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 w dniach 10 września 2019 – 13 września 2019 oraz Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23 październik 2019 – 26 październik 2019 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 29.08.2019

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego 2019, Katowice, Polska

DATA PUBLIKACJI: 23.07.2019

Termin składania ofert: do dnia 30.07.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Zakupu usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, Katowice, w dniach 10-13 września 2019r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 23.07.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, Katowice, w dniach 10-13 września 2019r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.07.2019

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOL ROSSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja

DATA PUBLIKACJI: 25.04.2019

Termin składania ofert: do dnia 07.05.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakup usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja w dniach 4 – 7 czerwca 2019, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 25.04.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja w dniach 4 – 7 czerwca 2019, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 08.05.2019

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOL ROSSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja

DATA PUBLIKACJI: 24.04.2019

Termin składania ofert: do dnia 06.05.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Teresa Rut (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 4 – 7 czerwca 2019r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 24.04.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej Zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 4 – 7 czerwca 2019r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 08.05.2019

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2019, Międzynarodowe Targi Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE 2019, Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja)

DATA PUBLIKACJI: 13.03.2019

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w: Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2019, Novokuźnieck, Rosja w dniach 4 czerwca 2019 - 8 czerwca 2019r., Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE 10.09.2019 – 13.09.2019, Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23.10.2019-26.10.2019 oraz misjach wyjazdowych/przyjazdowych dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami. Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 13.03.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowaniu sposobu ich oznakowania, oznakowaniu i dostarczeniu w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w: Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2019, Novokuźnieck, Rosja w dniach 4 czerwca 2019 - 8 czerwca 2019r., Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE 10.09.2019 – 13.09.2019, Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 23.10.2019-26.10.2019 oraz misjach wyjazdowych/przyjazdowych dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 21.03.2019

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2019, Novokuźnieck, Rosja

DATA PUBLIKACJI: 19.02.2019

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2019  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Zakupu usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 4 czerwca 2018 – 7 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami. Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 19.02.2019 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2019, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 4 czerwca 2019 – 7 czerwca 2019r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 06.03.2019

MISJE Wyjazdowe/przyjazdowe indywidualne misje gospodarcze do Turcji oraz Rosji (rok 2018/2019)

DATA PUBLIKACJI: 22.11.2018

Termin składania ofert: do dnia 29.11.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia na podany adres e – mail, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianej realizacji wyjazdowych/przyjazdowych indywidualnych misji gospodarczych do Turcji oraz Rosji (rok 2018/2019) dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.11.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia na podany adres e – mail, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianej realizacji wyjazdowych/przyjazdowych indywidualnych misji gospodarczych do Turcji oraz Rosji (rok 2018/2019) dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 30.11.2018

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2018, Novokuźnieck, Rosja

Data publikacji: 15.05.2018

Termin składania ofert: do dnia 22.05.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2018, Novokuźnieck, Rosja w dniach 5 czerwca 2018 - 8 czerwca 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 15.05.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2018, Novokuźnieck, Rosja w dniach 5 czerwca 2018 - 8 czerwca 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 24.05.2018

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2018, Novokuźnieck, Rosja

Data publikacji: 15.05.2018

Termin składania ofert: do dnia 22.05.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2018, Novokuźnieck, Rosja w dniach 5 czerwca 2018 - 8 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 15.05.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowania sposobu ich oznakowania, oznakowania i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia UGOLROSII&MINING 2018, Novokuźnieck, Rosja w dniach 5 czerwca 2018 - 8 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 24.05.2018

Międzynarodowe Targi Górnicze MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan

Międzynarodowe Targi Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VETNAM 2018, Hanoi, Wietnam

Data publikacji: 27.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018 oraz w Międzynarodowych Targach Górniczych MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan w dniach 24 kwietnia 2018 – 26 kwietnia 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowInformacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 27.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018 oraz w Międzynarodowych Targach Górniczych MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan w dniach 24 kwietnia 2018 – 26 kwietnia 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.ania ofertowego z dnia 15.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawowej wraz z niezbędnymi wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam odbywających się w dniach 18 kwietnia 2018 - 20 kwietnia 2018, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Górnicze MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan

Międzynarodowe Targi Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VETNAM 2018, Hanoi, Wietnam

Data publikacji: 26.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowania sposobu ich oznakowania, oznakowania i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w: w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018., w Międzynarodowych Targach Górniczych MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan w dniach 24 kwietnia 2018 – 26 kwietnia 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 26.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowania sposobu ich oznakowania, oznakowania i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w: w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018., w Międzynarodowych Targach Górniczych MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan w dniach 24 kwietnia 2018 – 26 kwietnia 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOL ROSSII & MINING 2018, Nowokuźnieck, Rosja

Data publikacji: 22.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 05.04.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2018, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 5 czerwca 2018 – 8 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2018, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 5 czerwca 2018 – 8 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Technologii Górniczych i Wydobycia UGOL ROSSII & MINING 2018, Nowokuźnieck, Rosja

Data publikacji: 22.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 29.03.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2018, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 5 czerwca 2018 – 8 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawienniczej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy udziałem w Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia, UGOL ROSII & MINING 2018, Nowokuźnieck, Rosja, w dniach 5 czerwca 2018 – 8 czerwca 2018r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Górnicze MINING WEEK 2018, Karaganda, Kazachstan

Data publikacji: 19.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją przestrzeni wystawienniczej oraz niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górniczych MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan w dniach 24 kwietnia 2018 – 26 kwietnia 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 19.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją przestrzeni wystawienniczej oraz niezbędnymi, wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górniczych MINING WEEK KAZAKHSTAN 2018, Karaganda, Kazachstan w dniach 24 kwietnia 2018 – 26 kwietnia 2018 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VETNAM 2018, Hanoi, Wietnam

Data publikacji: 15.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 22.03.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawowej wraz z niezbędnymi wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam odbywających się w dniach 18 kwietnia 2018 - 20 kwietnia 2018, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ENGLISH VERSION ATTACHMENT 1 ENGLISH VERSION ATTACHMENT 2

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 15.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawowej wraz z niezbędnymi wymaganymi przez Organizatora obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam odbywających się w dniach 18 kwietnia 2018 - 20 kwietnia 2018, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VETNAM 2018, Hanoi, Wietnam

Data publikacji: 08.03.2018

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 08.03.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VETNAM 2018, Hanoi, Wietnam

Data publikacji: 22.01.2018

Termin składania ofert: do dnia 29.01.2018  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Zakupu usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z wymaganymi obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND. Termin odbywania się targów 18 kwietnia 2018 - 20 kwietnia 2018r.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.01.2018 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z wymaganymi obowiązkowymi dokumentami oraz opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa i Odzysku Minerałów MINING VIETNAM 2018, Hanoi, Wietnam w dniach 18 – 20 kwietnia 2018r. zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 31.01.2018

Międzynarodowe Targi Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali IME Kalkuta 2017, Indie

Data publikacji: 23.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 24.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r. oraz w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 23.10.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r. oraz w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 25.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali IME Kalkuta 2017, Indie

Data publikacji: 17.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 19.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Produkcji filmu informacyjno – promocyjnego wraz z przygotowaniem scenariusza filmu na potrzeby uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r. oraz w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r. zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami – dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.10.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej produkcję filmu informacyjno – promocyjnego wraz z przygotowaniem scenariusza filmu na potrzeby uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r. oraz w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r. zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami – dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 23.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali IME Kalkuta 2017, Indie

Data publikacji: 17.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Zakupu kompleksowej usługi translatorskiej w zakresie tłumaczenia pisemnego materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby uczestnictwa MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r. oraz w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami – dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.10.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup kompleksowej usługi translatorskiej w zakresie tłumaczenia pisemnego materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby uczestnictwa MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r. oraz w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami – dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 18.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 02.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Produkcji filmu informacyjno – promocyjnego wraz z przygotowaniem scenariusza filmu na potrzeby uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 18-21 październik, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.10.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej produkcję filmu informacyjno – promocyjnego wraz z przygotowaniem scenariusza filmu na potrzeby uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 18-21 października 2017r., zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 12.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 02.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 18-21 października 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.10.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 18-21 października 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 10.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 29.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 06.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowania sposobu ich oznakowania, oznakowania i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w: Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 18-21 października 2017, Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r., w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 29.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w: Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) w dniach 18-21 października 2017, Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran w dniach 4-7 listopada 2017r., w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie w dniach 8 – 11 listopada 2017r. dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 10.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 28.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 05.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Zakupu kompleksowej usługi translatorskiej w zakresie tłumaczenia pisemnego materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby uczestnictwa MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja), zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 28.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup kompleksowej usługi translatorskiej w zakresie tłumaczenia pisemnego materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby uczestnictwa MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) odbywających się w dniach 18 - 21 październik 2017r. zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 06.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 22.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 05.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie zorganizowania transportu lotniczego wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) dla 3 osób, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami - dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie zorganizowania transportu lotniczego wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja), dla 3 osób zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami (termin odbywania się targów 18 - 21 października 2017r.) dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 06.10.2017

Targi IME (International Mining, Equipments, Minerals&Metals Exhibition - Międzynarodowe Targi Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali) Kalkuta 2017, Indie

Data publikacji: 22.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 02.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali IME Kalkuta 2017, Indie zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie, w dniach 8 – 11 listopada 2017, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 06.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran

Data publikacji: 22.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 02.10.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, IRANCONMIN 2017, Teheran (Iran), zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran, w dniach 4-7 listopada 2017 rok, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 04.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 21.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 28.09.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja), zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 21.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie transportu eksponatów wraz z wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami na potrzeby uczestnictwa w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja) 18-21 październik 2017, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 02.10.2017

Targi IME (International Mining, Equipments, Minerals&Metals Exhibition - Międzynarodowe Targi Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali) Kalkuta 2017, Indie

Data publikacji: 21.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 28.09.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją przestrzeni wystawowej oraz wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie, w dniach 8 – 11 listopada 2017r., zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 21.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją przestrzeni wystawowej oraz wymaganymi obowiązkowymi opłatami oraz dokumentami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Sprzętu, Minerałów i Metali, IME Kalkuta 2017, Indie, w dniach 8 – 11 listopada 2017, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 04.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran

Data publikacji: 21.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 28.09.2017  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawowej na Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran, w dniach 4-7 listopada 2017 roku, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 21.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej zakup usługi w zakresie organizacji przestrzeni wystawowej na Międzynarodowych Targach Górnictwa IRANCONMIN 2017, Teheran, Iran odbywających się w dniach 4-7 listopada 2017 roku zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 03.10.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir, Turcja

Data publikacji: 15.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 22.09.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
zakupu usługi w zakresie wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją przestrzeni wystawowej oraz wymaganymi obowiązkowymi opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja), zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 15.09.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją przestrzeni wystawowej oraz wymaganymi obowiązkowymi opłatami związanymi z uczestnictwem w roli wystawcy na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2017, Izmir (Turcja), zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 29.09.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 2017

Data publikacji: 09.08.2017

Termin składania ofert: do dnia 17.08.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenia w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 29 sierpień 2017 - 1 września 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 21.08.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 29 sierpień 2017 - 1 września 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 21.08.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 2017

Data publikacji: 02.08.2017

Termin składania ofert:do dnia 09.08.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 29 sierpień 2017 - 1 września 2017r

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIAZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 10.08.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 29 sierpień 2017 - 1 września 2017r., dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 08.05.2017

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, 2017

Data publikacji: 27.07.2017

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Organizacja przestrzeni wystawowej na Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami. Termin odbywania się targów 29 sierpień 2017 - 1 września 2017r.

Zakres usług: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 09.08.2017 roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej organizację przestrzeni wystawowej na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, KATOWICE 2017, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

ZAŁĄCZNIK 1ZAŁĄCZNIK 2

Data publikacji: 08.05.2017

TARGI KAZACHSTAN/KARAGANDA

Data publikacji: 25.05.2017

Termin składania ofert: do dnia 01.06.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych na Międzynarodowe Targi Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017.

Zakres usług: Druk katalogów, kart katalogowych oraz wydruk wielkoformatowy zgodnie z przekazanym po złożeniu zamówienia plikiem pdf.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OTRZYMANEJ W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 119/2017/W DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH NA MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA MINIG WEEK KAZACHSTAN MINTEK 2017, KARAGANDA.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 29.05.2017

TARGI KAZACHSTAN/KARAGANDA

Data publikacji: 25.05.2017

Termin składania ofert: do dnia 01.06.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Teresa Rut (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonanie panelu Marka Polskiej Gospodarki na stoisku Zamawiającego na Międzynarodowych Targach Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017.

Zakres usług: opracowanie graficzne, przygotowanie projektu oraz wykonanie panelu Marki Polskiej Gospodarki oraz zamontowanie go na stoisku Zamawiającego

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej opracowanie graficzne, przygotowanie projektu oraz wykonanie panelu Marki Polskiej Gospodarki oraz zamontowanie go na stoisku Zamawiającego na Międzynarodowych Targach Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 02.06.2017

TARGI KAZACHSTAN/KARAGANDA

Data publikacji: 25.05.2017

Termin składania ofert: do dnia 01.06.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Teresa Rut (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Transportu eksponatów na Międzynarodowe Targi Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017.

Zakres usług:Transport, odprawa, ubezpieczenie a także zorganizowanie wszelkich czynności celnych związanych z transportem eksponatów na targi MINTEK 2017 w Karagandzie

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej Transport, odprawa, ubezpieczenie a także zorganizowanie wszelkich czynności celnych związanych z transportem eksponatów na targi MINTEK 2017 w Karagandzie.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 02.06.2017

TARGI KAZACHSTAN/KARAGANDA

Data publikacji: 19.05.2017

Termin składania ofert: do dnia 26.05.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Przeliorz (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy:
Wykonania materiałów reklamowych na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017.

Zakres usług:wykonanie materiałów reklamowych, zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia roku w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej wykonanie materiałów reklamowych, zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017.

ZAŁĄCZNIK 1

Data publikacji: 29.05.2017

TARGI KAZACHSTAN/KARAGANDA

Data publikacji: 28.04.2017

Termin składania ofert: do dnia 05.05.2017 

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Teresa Rut (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczy następujących imprez targowo-wystawienniczych:
Międzynarodowe Targi Górnictwa Mining Week Kazachstan MINTEK 2017, Karaganda (Kazachstan), 27-29.06.2017

Zakres usług: Wynajem powierzchni wystawienniczej 12m2 uzupełnionej o media.

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 109/2017/W dotyczące wynajmu powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Górnictwa Minig Week Kazachstan MINTEK 2017, Karaganda, 27-29.06.2017r.

ZAŁĄCZNIK

Data publikacji: 08.05.2017