POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt: "Zintegrowany, iskrobezpieczny system sterowania i monitoringu dla szybów klatkowych i skipowych” nr POIR.01.01.01-00-1185/18"

Projekt „Zintegrowany, iskrobezpieczny system sterowania i monitoringu dla szybów klatkowych i skipowych” nr POIR.01.01.01-00-1185/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 1.1.1, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka


Wartość Projektu: 5 630 920,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 985 531,25 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut, nr kontaktowy 32 326 00 40

Placeholder image

Przydatne linki
- Unia Europejska
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Ministerstwo Rozwoju
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAKUPU NARZĘDZIA DO PROGRAMOWANIA I DEBUGOWANIA JTAG/SWD/SWO

Data publikacji: 23.01.2020

Termin składania ofert: do dnia 30.01.2020  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Teresa Rut (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczące zakupu narzędzia do programowania i debugowania JTAG/SWD/SWO mikrokontrolerów ARM (3 szt.)

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA

ZAKUP ELEMENTÓW SYSTEMU

Data publikacji: 08.01.2020

Termin składania ofert: do dnia 15.01.2020  

Nazwa Zamawiającego: MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę: Znajduje się w załącznikach PDF, do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Teresa Rut (numer kontaktowy w pliku PDF)

Zapytanie dotyczące zakupu zestawu do szybkiego i precyzyjnego modelowania elementów systemu

Więcej szczegółów można znaleźć w pliku PDF.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA