flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
POLITYKA JAKOŚCI

W MDJ Electronic, systemem zarządzania jakością objęto wszystkie działania związane z projektowaniem i produkcją wyrobów stanowiących przedmiot działania Spółki, a także usługi dotyczące montażu i serwisu urządzeń elektronicznych i systemów automatyki przemysłowej.

MDJ Electronic jako firma zajmująca się elektroniką przemysłową oraz automatyką, dla zapewnienia konkurencyjności oraz zwiększenia zadowolenia klientów, w swych projektach i urządzeniach stosuje wyłącznie podzespoły najlepszych dostawców krajowych i zagranicznych.

Szeroką gamę potrzeb klientów, w tym klientów zagranicznych, zaspakajamy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykwalifikowanemu personelowi, przemyślanej strategii rozwoju firmy oraz orientacji na klienta.

MDJ Electronic zapewnia swoim pracownikom możliwość kształcenia, a stosowane kryteria oceny i wynagradzania dodatkowo motywują personel do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uczestnictwa w szkoleniach.

Wprowadzając system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, Zarząd MDJ Electronic zobowiązuje się do realizacji następujących celów:

  • zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania stron zainteresowanych i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych,
  • dążenie do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi,
  • dostarczanie wyrobów i usług, których wysoka jakość jest osiągana poprzez korzystanie z najnowszej wiedzy i najlepszych rozwiązań stosowanych w elektronice i automatyce,
  • ciągłe doskonalenie personelu oraz organizacji pracy pozwalające sprostać oczekiwaniom klientów wynikającym z najnowszych kierunków rozwoju automatyki przemysłowej a także uczestniczyć w kreowaniu kierunków rozwoju w automatyce przemysłowej,
  • ciągłe doskonalenie procesów dla zapewnienia konkurencyjności Spółki oraz sprostania oczekiwaniom klientów,
  • ciągłe szkolenie personelu, otwartego na wszelkie nowości, umiejącego dostarczyć klientowi zadowolenia wykraczającego ponad jego oczekiwania.

Podstawą a jednocześnie gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest odpowiednie zarządzanie znajdującymi się w dyspozycji Spółki zasobami oraz przydzielanie środków na dalszy rozwój infrastruktury i doskonalenie organizacji prac, zwłaszcza systemu zarządzania jakością.

W imieniu Zarządu MDJ Electronic Sp. z o.o. deklaruję, że polityka jakości, wyznaczająca strategiczne cele funkcjonowania Spółki, została pracownikom zakomunikowana, jest przez nich zrozumiała, akceptowana i realizowana oraz poddawana okresowym przeglądom w celu oceny jej aktualności i przydatności dla potrzeb systemu, który jest narzędziem zapewniającym utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości dostarczanych wyrobów i świadczonych usług.

 

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Mirosław Przeliorz

 

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk